BESTILLING AV FRYSER

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bestille fryseboks til din dagligvarebutikk.

Dette er en forespørsel. Vi behandler forespørselen internt og kommer tilbake til deg om du oppfyller våre krav. Les forpliktelsene under før utfylling av skjemaet.

Vilkår:

Vi tilbyr gratis leie av fine frysere til salg av våre is produkter. En helt unik mulighet. Derfor ber vi dere om å ta pent vare på våre eiendeler.

Kunden forplikter seg til å vaske fryser på utsiden ved behov. Anbefalt 1 gang per måned.

Kunden forplikter seg til å behandle fryseren med aktsomhet slik at unødvendig vedlikehold/reparasjoner unngås.

Fryseren skal kun benyttes til MR. ICEMAN sine produkter. Ved gjentatte brudd på dette vil fryser kunne bli inndratt.

Dersom fryseren blir så skadet at den må byttes ut eller kommer på avveie vil kunden bli fakturert for tapt fryser.

Dersom fryseren ikke er i bruk deler av året skal den oppbevares med åpent lokk/dør for å hindre muggdannelse.

Kunden plikter å informere MR. ICEMAN om at fryser ikke er i bruk så vi kan innhente fryser.

All kommunikasjon skal foregå skriftlig, eventuelt bekreftes skriftlig etter telefonsamtale. Produsenten har vedlikeholdsplikt for fryseren.

Kunden er ansvarlig for å påse at utplassert fryser virker.

Det er ikke tillat å henge opp prisplakater utenpå frysere. Kun normal prismerking, og MR. ICEMAN klistremerker.

Vi fakturer for utkjøring og innhenting av fryser. Priser vil variere avhengig av destinasjon.

KF280 fryser krever at butikk selger minst to vare sortimenter fra MR. ICEMAN. Fryseskap (Glee45 eller Leer) krever minimum 4 sortimenter hvorav en må være Ice Balls eller Big Balls.

FYLL UT SKJEMA FOR BESTILLING
Leveringsinformasjon
Fakturainformasjon frakt
Fryservalg
Select freezer
Accept the agreement
NEWSLETTER
DON’T BE LEFT OUT IN THE COLD, SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
FSSC 22000 Certification

MR. ICEMAN © 2024